ترانزیت بیماران

ترانزیت بیماران با آمبولانس های از نوع تویوتا هایسبنز اسپرینترفیات دوکاتو که مجهز  به یگان کدهای icu_ccu_picu_nicu_bicu می باشد به تمامی مراکز درمانی کشور و خارج از کشور به همراه کادر مجرب پزشکی،پرستار،بیهوشی،فوریت پزشکی صورت می پذیرد.

آمبولانسهای امداد آرین در هر نقطه از کشور در دسترس شماست.


ناوگان آماده اعزام

ناوگان آماده اعزام

آمبولانس هوایی

انتقال هوایی بیمار به تمامی مراکز پزشکی کشور